Få den nødvendige indsigt

NetDesigns Business Consulting team er specialister i at koble teknologi, mennesker og processer sammen i integrerede løsninger, og vores tværgående fokus på NetDesigns fire kerneforretningsområder, Digital Infrastructure, Cyber Security, Collaboration og Customer Engagement giver os det perfekte afsæt til at hjælpe dig, og din organisation, med at få endnu mere ud af det daglige arbejde med teknologien.

Vores konsulenter hjælper dig med at skabe sammenhæng mellem teknologi og forretning, så den forretningsmæssige værdi af investeringen i IT maksimeres, og dermed din organisations indtjening, kvalitet og service. Vi hjælper til med optimering af dine operationelle krav til din kommunikationsløsning ved blandt andet at afdække områder der kan optimeres, automatiseres, hvor legacy eller stand-alone systemer med fordel kan fjernes og erstattes med integrerede løsninger, ved at afdække og dokumentere udfordringer i eksisterende løsninger eller med anbefalinger til valg af ny platform, som er skræddersyet til din organisation.

Vores konsulenter hjælper dig med at omdanne mål til konkrete handlingsplaner. Gode strategier, koncepter og ideer skal følges til dørs, og det kræver at man er specialist inden for sit felt. Vi lægger vægt på at etablere realistiske og eksekverbare strategier og handlingsplaner, som realiseres i tæt samarbejde med dig gennem strategiske initiativer og projekter. Vores vigtigste succeskriterium er, at du, og din organisation, modtager ydelser og rådgivning, som skaber reel forretningsmæssig værdi og hvor resultaterne tydeligt kan ses i det daglige arbejde.

NetDesign tilbyder ydelser indenfor Assessment, Proposal Services,  Investment Assurance, Strategic Transformation, Agile Business og Executive Workshop. Læs mere om de enkelte områder nedenfor.

NetDesign tilbyder ydelser indenfor følgende områder

Proposal Services

Uanset om du overvejer et strategisk skift i forbindelse med din organisations kommunikationsløsning eller simpelthen mangler et forretningsmæssigt overblik over din nuværende løsning og de uudforskede muligheder som den kan give dig, så kan vores forretningskonsulenter hjælpe dig. Med en skræddersyet proposal service hjælper vi dig med at afdække behov og identificere krav, finde områder som kan optimeres og lokalisere systemer, som med fordel kan integreres eller konsolideres ind i andre systemer eller måske helt afskaffes. Samtidig dokumenterer vi hvilke udfordringer din organisation står over for, leverer mulige løsningsforslag, sætter mål for vejen frem og omdanner disse mål til konkrete handlingsplaner.

 

NetDesign tilbyder proposal Services indenfor alle vores produkter:

 • Collaboration
 • Customer Engagement
 • Digital Infrastructure
 • Cyber Security
Presales

Når beslutningen om at der skal fornyelse til er truffet, begynder det virkelige arbejde for dig og din organisation. Et gennemarbejdet udbuds- og tilbudsmateriale er fundamentet for at skabe den succes og den forretningsmæssige værdi som forventes af den nye løsning. Vores forretningskonsulenter kan hjælpe med at udarbejde en RFI/RFP eller deltage i workshops, som kan hjælpe dig med at sætte rammen for din organisations udbuds- og tilbudsmateriale. Uanset, hvordan du vælger at gøre brug af os, så er vores rådgivning naturligvis helt uvildig og uafhængig af NetDesigns øvrige produktportefølje.

 

NetDesign hjælper dig gennem denne indledende fase med følgende ydelser:

 • RFI/RFP
 • Business Workshops
 • Sales Support
Investment Assurance

I en verden, hvor hurtigt implementerede løsninger er blevet normalen, uanset om det er traditionelle on-premise eller cloud løsninger, og hvor systemerne er mere integrerede og komplekse end tidligere, så bliver det samtidig sværere og sværere at sikre sig at investeringerne udmønter sig i de resultater som du, og din organisation, både kræver og forventer. Den største del af arbejdet ligger ikke længere i den tekniske implementering, men i den organisatoriske og menneskelige implementering. Vores forretningskonsulenter kan hjælpe dig med en lang række adoption services, return on investment analyser, uddannelse af medarbejdere og change management, så NetDesign er med dig gennem hele implementeringsprocessen.

 

NetDesign sikrer din investering gennem følgende ydelser:

 • Adoption
 • ROI
 • Training
 • Change Management
Strategic Transformation

Alle organisationer, offentlige såvel som private, drives i dag af digitale teknologier og din konkurrenceevne, kundetilfredshed og effektivitet afgøres af, hvor god organisationen fortsat er til at udvikle sig digitalt. NetDesigns strategi og forretningsdesign er for organisationer, der ønsker fuldt ud at forstå, hvordan deres strategier og processer understøttes, hvor modne de er i deres arkitektur og applikationer, og hvordan det sikres at der træffer de bedste beslutninger fremadrettet. Vores forretningskonsulenter hjælper dig med at løse dine mest kritiske beslutninger, med at skabe maksimal værdi og derved opnå den succesfulde transformation din organisation ønsker sig.

 

NetDesign hjælper dig sikkert gennem din transformation med følgende ydelser:

 • Digital Strategy
 • Service Strategy
 • Digital Presence​
 • Digital Transformation
 • Business Continuity​
Agile Business

Din organisation fungerer bedst når du sætter dine kunders og dine medarbejderes behov øverst på dagsordenen. Vores forretningskonsulenter kan hjælpe dig med at sikre at dine brugergrænseflader, inklusive interfaces til andre systemer, er så præcise og effektive som muligt og at dine processer fungerer optimalt på tværs af din organisation. Vi kan hjælpe dig med at identificere værdifulde data og belyse områder med manglende data, så du er i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Derudover kan vores forretningskonsulenter også hjælpe dig med at sikre, at du har de korrekte nødprocedurer i forbindelse med brud på din IT-sikkerhed eller ved forstyrrelse fra eksterne kriser og katastrofer.

NetDesign hjælper dig med at styrke agiliteten gennem følgende ydelser:

 • Interface Audit
 • Business Intelligence
 • Process Optimization
 • Rapid Response Enablement
Executive Workshop

Inspiration og sparring er nøgleelementer i enhver forandring som din organisation gennemgår. Vores forretningskonsulenter understøtter NetDesigns ønske om at være din Trusted Partner ved at tilbyde en række workshops, som både kan være enkeltstående i forbindelse med et aktuelt projekt eller som en tilbagevendende begivenhed med fastlagte intervaller. Vi kender IT-markedet og vores forretningskonsulenter kan hjælpe dig med at spotte de globale megatrends og sætte dem i perspektiv i forhold til en dansk kontekst og i forhold til dig og din organisation.

NetDesign Executive Workshop kan blandt andet indeholde følgende:

 • Inspiration
 • Brainstorming
 • Advisory