Få den nødvendige indsigt

NetDesigns Business Consulting team er specialister i at koble teknologi, mennesker og processer sammen i integrerede løsninger, og vores tværgående fokus på NetDesigns fire kerneforretningsområder, Digital Infrastructure, Cyber Security, Collaboration og Customer Engagement giver os det perfekte afsæt til at hjælpe dig, og din organisation, med at få endnu mere ud af det daglige arbejde med teknologien.

Vores konsulenter hjælper dig med at skabe sammenhæng mellem teknologi og forretning, så den forretningsmæssige værdi af investeringen i IT maksimeres, og dermed din organisations indtjening, kvalitet og service. Vi hjælper til med optimering af dine operationelle krav til din kommunikationsløsning ved blandt andet at afdække områder der kan optimeres, automatiseres, hvor legacy eller stand-alone systemer med fordel kan fjernes og erstattes med integrerede løsninger, ved at afdække og dokumentere udfordringer i eksisterende løsninger eller med anbefalinger til valg af ny platform, som er skræddersyet til din organisation.

Vores konsulenter hjælper dig med at omdanne mål til konkrete handlingsplaner. Gode strategier, koncepter og ideer skal følges til dørs, og det kræver at man er specialist inden for sit felt. Vi lægger vægt på at etablere realistiske og eksekverbare strategier og handlingsplaner, som realiseres i tæt samarbejde med dig gennem strategiske initiativer og projekter. Vores vigtigste succeskriterium er, at du, og din organisation, modtager ydelser og rådgivning, som skaber reel forretningsmæssig værdi og hvor resultaterne tydeligt kan ses i det daglige arbejde.

NetDesign tilbyder ydelser indenfor Assessment, Proposal Services,  Investment Assurance, Strategic Transformation, Agile Business og Executive Workshop. Læs mere om de enkelte områder nedenfor.

NetDesign tilbyder ydelser indenfor følgende områder

Assessment

Uanset om du overvejer et strategisk skift i forbindelse med din organisations kommunikations-, samarbejds- netværks- eller sikkerhedsløsning - eller simpelthen mangler et forretningsmæssigt overblik over din nuværende løsning og de uudforskede muligheder, den kan give dig, så kan vores forretningskonsulenter hjælpe dig. Med en skræddersyet assessment hjælper NetDesign med at afdække dine ønsker og behov. Vi identificerer optimeringsområder og lokaliserer systemer, som med fordel kan integreres eller konsolideres ind i andre systemer - eller måske helt afskaffes. Samtidig dokumenterer vi, hvilke udfordringer din organisation står over for, kommer med løsningsforslag, opsætter mål og omdanner målene til konkrete handlingsplaner.

NetDesign tilbyder assessment indenfor alle vores produkter:

 • Collaboration
 • Customer Engagement
 • Digital Infrastructure
 • Cyber Security
Proposal Services

Når der er truffet beslutning om, at der er behov for fornyelse eller opgradering af systemerne, begynder det egentlige arbejde for dig og din organisation. Et gennemarbejdet udbuds- og tilbudsmateriale er fundamentet for at skabe den succes og den forretningsmæssige værdi, som forventes af den nye løsning. NetDesigns forretningskonsulenter kan hjælpe med at udarbejde en RFI/RFP eller deltage i workshops, som kan hjælpe dig med at sætte rammen for din organisations udbuds- og tilbudsmateriale. Uanset, hvordan du vælger at gøre brug af os, så er vores rådgivning naturligvis helt uvildig og uafhængig af NetDesigns øvrige produktportefølje.

NetDesign hjælper dig gennem denne indledende fase med følgende ydelser:

 • RFI/RFP/RFT/RFQ
 • Business Workshops
 • Sales Support
Investment Assurance

I en verden, hvor systemerne er mere integrerede og mere komplekse end tidligere, og hvor hurtigt implementerede løsninger er blevet normalen, uanset om det er traditionelle on-premise eller cloud løsninger, bliver det stadigt sværere at sikre, at investeringerne udmønter sig i de forventede resultater. Det betyder, at den største del af arbejdet ikke længere ligger i den tekniske implementering, men i den organisatoriske og menneskelige adoption. Og den del kan NetDesigns forretningskonsulenter hjælpe dig med gennem en række forskællige adoption services, return on investment analyser, uddannelse af medarbejdere og change management. På den måde er NetDesign med dig gennem hele implementeringsprocessen.

NetDesign sikrer din investering gennem følgende ydelser:

 • Adoption
 • ROI
 • Training
 • Change Management
Strategic Transformation

Alle organisationer drives i dag af digitale teknologier, som har stor indflydelse på bl.a. konkurrenceevnen, kundetilfredsheden og effektiviteten. Det er derfor helt afgørende, at organisationen er istand til at udvikle sig digitalt. NetDesigns strategiske værktøjer og forretningsdesign hjælper med at med at give det fulde overblik over, hvordan jeres strategier og processer understøttes. Værktøjerne kan give en indikation af hvor modne organisationens arkitektur og applikationer er, og hvordan det sikres, at der træffes de bedste beslutninger fremadrettet. NetDesigns forretningskonsulenter hjælper med at løse de mest kritiske problemstillinger, der udgør fundamentet for en succesfuld digital transformation, som skaber maksimal værdi for organisationen.

NetDesign hjælper dig sikkert gennem din transformation med følgende ydelser:

 • Digital Strategy
 • Service Strategy
 • Digital Presence​
 • Digital Transformation
 • Business Continuity​
Agile Business

Din organisation fungerer og performer bedst, når du sætter dine kunders og dine medarbejderes behov øverst på dagsordenen. NetDesigns forretningskonsulenter kan hjælpe med at sikre, at dine brugergrænseflader, inklusiv interfaces til andre systemer, er præcise og effektive, samt at processerne fungerer optimalt på tværs af din organisation. NetDesign kan hjælpe med at identificere værdifulde data og belyse områder med manglende data, så du er i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Derudover kan vores forretningskonsulenter også hjælpe dig med at sikre, at du har de korrekte nødprocedurer i forbindelse med brud på din IT-sikkerhed eller ved eksterne kriser og katastrofer.

NetDesign hjælper dig med at styrke agiliteten gennem følgende ydelser:

 • Interface Audit
 • Business Intelligence
 • Process Optimization
 • Rapid Response Enablement
Executive Workshop

Inspiration og sparring er nøgleelementer i enhver organisationsforandring. Det kræver indsigt og erfaring at komme godt igennem en transformationsproces. NetDesigns forretningskonsulenter er eksperter i at afdække de udfordringer og muligheder, som har indflydelse på din organisation. Som samarbejdspartner og Trusted Advisor, sørger NetDesign for at finde de rigtige løsninger i tæt samarbejde med din organisation. Det sker gennem en række workshops, som både kan være enkeltstående i forbindelse med et aktuelt projekt, eller en tilbagevendende begivenhed med fastlagte intervaller. NetDesigns forretningskonsulenter kender IT-markedet og kan hjælpe med at omsætte de nyeste trends og løsninger til værdi for dig og din organisation.

NetDesign Executive Workshop kan blandt andet indeholde følgende:

 • Inspiration
 • Brainstorming
 • Advisory