Dette links ses kun hvis JavaScript er slået fra i din browser Business Consulting Forretningsudvikling på første klasse

Hybridarbejde stiller nye krav til indretningen

Hybridarbejde stiller nogle helt nye krav til den måde, virksomhederne indretter kontormiljøet og kvadratmeterne på fremover. På den hybride arbejdsplads er der behov for at skabe flere fællesområder, hvor man kan være kreativ, brainstorme og samarbejde ad hoc. Det er vigtigt, at medarbejderne har mulighed for at connecte med kolleger på andre lokationer - også hvis de arbejder hjemme. Det skal være nemt, hurtigt og enkelt at kommunikere og samarbejdede digitalt via video, eller holde interne og eksterne events og webinarer. De behov skal indretningen af arbejdspladsens fælleslokaler og møderum understøtte.

Hybridarbejde stiller nye krav til indretningen
Behov for flere små videomødelokaler

Behov for flere små videomødelokaler

På den hybride arbejdsplads flekser medarbejderne mere mellem at være fysisk på arbejdspladsen og arbejde remote. Når der er færre mennesker på kontoret, vil der være brug for færre faste kontorpladser i fremtiden. Til gengæld vil der være behov for at oprette langt flere mødelokaler, som understøtter det digitale samarbejde. Især vil der være behov for flere mindre rum med videoudstyr, som gør det muligt at logge på et videomøde hurtigt - uden at skulle booke et lokale først. Det er vigtigt, at virksomheden gør det nemt og enkelt at samarbejde effektivt digitalt, for at medarbejderne kan udnytte alle fordelene ved hybridarbejde, ellers går en stor del af gevinsten ved hybridarbejde tabt.

Huddle Rooms er et must

Huddle Rooms eller Study Rooms er små mødelokaler med videoudstyr, som har plads til to til tre personer. Rummene er indrettet, så man hurtigt kan logge på et onlinemøde og benytte det til korte ad hoc møder - uden forudgående reservation. Hvis arbejdspladsen ikke allerede er indrettet med mindre mødelokaler, kan man nemt skabe Huddle Rooms ved at opdele eksisterende større mødelokaler i mindre rum. Alternativt kan man også opstille mindre phoneboots forskellige steder, som nemt kan flyttes rundt. Uanset hvilken type Huddle Rooms, virksomheden vælger, er det vigtigt, at de opfylder medarbejdernes behov for at kunne trække sig tilbage fra storrumskontoret og virksomhedens fællesområder. For alle skal have mulighed for at arbejde uforstyrret og koncentreret - også når de samarbejder digitalt med kolleger på andre lokationer i kortere eller længere tid ad gangen. 

Huddle Rooms er et must
Der er stadig brug for store mødelokaler

Der er stadig brug for store mødelokaler

På den hybride arbejdsplads vil der stadigvæk være behov for almindelige mødelokaler med plads til 10-12 personer. Behovet vil dog falde, fordi flere medarbejdere arbejder remote. Fordi næsten alle møder fremover vil inkludere deltagere, som opholder sig på forskellige lokationer eller arbejder hjemme, er det vigtigt, at der bliver installeret videoudstyr i alle møderum. Systemerne skal helst passe til mødelokalets størrelse, så alle mødedeltagerne bliver inkluderet i videomødet på lige fod. For at alle får en god mødeoplevelse, er det også vigtigt, at videoudstyret kan tale sammen med de kommunikations- og samarbejdsplatforme, medarbejderne benytter, når de arbejder hjemme, så man altid kan benytte møderummets videoudstyr til at logge på alle møder. Ellers risikerer man, at deltagerne i mødelokalet bliver nødt kan logge på mødet via hver deres pc.

Arbejd uforstyrret når du er på kontoret

Når man arbejder i et af virksomhedens fællesområder, hvor man er omgivet af kolleger, som konstant bevæger sig rundt eller sidder og taler i baggrunden, så er det en fordel at benytte et godt headset med indbygget støjreduktion, som filtrerer al forstyrrende baggrundsstøj fra, når man logger på et onlinemøde fra pc'en. På den måde har man bedre mulighed for at koncentrere sig om mødet og det, de andre mødedeltagere siger eller deler på skærmen. De andre mødedeltagere vil også bedre kunne høre, hvad du siger. Hvis du samtidig benytter et eksternt webkamera, som har en bedre opløsning end det kamera, der er indbygget i computeren, får man også en langt bedre billedkvalitet og fremstår mere professionel på mødet.

Arbejd uforstyrret når du er på kontoret
Arbejd hvor du vil

Arbejd hvor du vil

På den hybride arbejdsplads, kan man arbejde, hvor man vil. Der er ingen, der forventer, at medarbejderne sidder på en kontorstol ved skrivebordet foran en skærm, fra de kommer til de går. Den tid er forbi, for det giver ikke rigtig nogen mening i en tid, hvor man flekser mellem at løse konkrete arbejdsopgaver, samarbejde med kolleger og deltage i onlinemøder. Derfor vil der være behov for at indrette og udnytte kvadratmeterne anderledes i fremtiden. Når man arbejder hybridt, er der behov for færre faste kontorpladser. Til gengæld er der behov for flere fleksible fællesområder, som både indbyder til fordybelse og samarbejde. Medarbejderne skal have mulighed for at flytte sig mere rundt i løbet af dagen, og sætte sig i det miljø, som passer bedst til deres skiftende behov, så de har optimale muligheder for at være produktive og samarbejde effektivt.