For os betyder det meget, at de løsninger vi designer til vores kunder, bidrager til at mindske miljøpåvirkningen, for vi er meget optaget af, hvordan vi kan anvende mere klimavenlige løsninger til at reducere både vores eget og vores kunders CO2-aftryk.

Marianne Horstmann
Adm. direktør NetDesign & Senior Vice President i TDC

Marianne Horstmann

Klimavenlige løsninger til en bæredygtig fremtid

Som en del af Nuuday bakker NetDesign aktivt op om TDC Groups målsætning om at reducere den samlede CO2-udledning og blive en CO2-neutral virksomhed i 2030 - en målsætning der lever op til FN’s ”Business Ambition for 1,5°C. Det er en ambitiøs målsætning som forpligter, og som kræver, at vi helt konkret og konsekvent gennemfører en række forskellige tiltag og initiativer, som alle sammen har til formål at begrænse vores egen CO2-udledning.

Det betyder, at vi helt konkret anvender løsninger, som er på forkant med internationale miljøkrav, for derigennem at minimere vores egen belastning af miljøet.

 

Bæredygtige tiltag og initiativer

I praksis sker det bl.a. ved at optimere energiforbruget i vores netværk og løbende tilpasse systemerne efter kundernes efterspørgsel. Vi bruger overskudsvarmen fra vores serverrum til at opvarme vores bygninger, og vi arbejder specifikt med at minimere det strømforbrug, som vores løsninger medfører ude hos kunderne.

Vi sørger også for at begrænse medarbejdernes behov for transport gennem brug af videomøder og hjemmearbejdspladser, hvilket i høj grad medvirker til at reducere vores CO2-udledning. Samtidig udnytter vi arbejdstiden mere effektivt, fordi vi begrænser transporttiden og antallet af rejsedage, hvilket vores medarbejdere er rigtig glade for. Samtidig er det også godt for bundlinjen, fordi det mindsker vores omkostninger til transport og overnatning.

 

Vi tager ansvar for at udvikle klimavenlige løsninger

Det stopper dog ikke her, for hos NetDesign bestræber vi os ikke blot på at reducere vores egen miljøpåvirkning mest muligt. Vi tager også ansvar for at sikre, at de løsninger vi udvikler til vores kunder, gør dem i stand til at udnytte nye teknologier og digitale løsninger til at optimere og udvikle deres forretning eller organisation - samtidig med at de bidrager positivt til at mindske CO2-aftrykket.

 

Vi hjælper vores kunder med at reducere deres CO2-aftryk

Så ud over at tage vores egen medicin, rådgiver vi også vores kunder om, hvordan de træffer fornuftige målrettede økonomiske og bæredygtige beslutninger, når de investerer i vores løsninger. Og vi hjælper dem med at få mest muligt ud af løsningerne, så vi sikrer, at de både på den korte og lange bane har en positiv indflydelse på bundlinjen, medarbejdertilfredsheden - og miljøet.

På den måde sætter vi handling bag ordene og sikrer Peace of Mind til vores kunder.

Læs mere om ansvarlighed i TDC Group og vores ambitiøse miljømålsætning her

Læs mere