Dette links ses kun hvis JavaScript er slået fra i din browser Business Consulting Forretningsudvikling på første klasse
Nye GDPR retningslinjer

Nye GDPR retningslinjer

I forbindelse med den skærpede GDPR-lovgivning vil vi gerne gøre alle vores kunder opmærksom på, at datatilsynet er kommet med en præcisering af gældende regler for optagelse af telefonsamtaler.

Hvor det før var lovligt at optage samtaler, med henblik på intern træning af Call Center agenter og undervisning af medarbejdere, når blot man gjorde kunderne opmærksom på det, er det nu sådan, at man skal bede kunderne om tilladelse til at optage telefonsamtaler. Dvs. at de aktivt skal tilvælge, at samtalen bliver optaget. De eneste tilfælde, hvor dette ikke gælder, er i situationer, hvor tungtvejende hensyn kan begrunde optagelse af samtaler, f.eks. i forbindelse med opkald til 112 og 114, samt i tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om kriminelle handlinger. Her træder en anden lovgivning i kraft, som tillader optagelse af samtaler uden samtykke.

Alle de kontaktcenterløsninger, som NetDesign leverer, understøtter gældende lov, men det er naturligvis i sidste ende vores kunders ansvar at overholde de til enhver tid gældende regler og love på området.

Hvis du vil vide mere om reglerne for optagelse af telefonsamtaler, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 4435 8000 eller skrive til os på kundecenteret@netdesign.dk.

Du kan også læse mere om den nye GDPR-lovgivning på Datatilsynets hjemmeside.